THA THỨ BẢY MƯƠI LẦN BẢY

0
1029

THA THỨ BẢY MƯƠI LẦN BẢY

  1. Nếu trái tim con đã thuộc về Ngài thì hãy tha thứ cho anh em mình. Hãy đếm bảy mươi lần bảy, bảy mươi lần bảy và hãy thứ tha, thứ tha nghe con.
  1. Nếu trái tim con đã thuộc về Ngài thì hãy tha thứ cho kẻ nghịch thù. Hãy đếm bảy mươi lần bảy, bảy mươi lần bảy và hãy thứ tha, thứ tha nghe con.