Tôi có người bạn nhiều tiền chơi Bit trên các sàn nổi tiếng như Bittrex và Poloniex

lúc đầu kiếm nhiều tiền, nhưng thỉnh thoảng do công việc hoặc đi ăn nhậu bảo một câu, “mặc kệ, không quan tâm…hãy tính sau”

thế rồi, 1 giờ sau khi nhậu về giá cả tụt rốc, trôi 10 Bit là chuyện bình thường…

Thế rồi quỹ bít cạn…

Nhưng giờ không phải lo nữa: Đã có dự án TradeCoinClub!